U bent hier:

Reglement vrijmarkt

Samen maken we er een groot feest van tijdens Koningsdag en de Kindervrijmarkt. 
Lees je de afspraken die gelden voor Koningsdag en Kindervrijmarkt door?

De jaarlijkse kindervrijmarkt is in Oog in Al niet meer weg te denken. Met duizenden bezoekers en enkele honderden deelnemers is dit een groots spektakel in de wijk. Om Koningsdag net zo veilig en leuk als altijd te houden zijn de volgende regels van toepassing op alle bezoekers en deelnemers aan de activiteiten en/of de kindervrijmarkt:

Kindervrijmarkt: voor en door kinderen!

 1. Wat blijft is dat het een vrijmarkt voor en door kinderen is uit de wijk Oog in Al. De Oranje- en Wijkvereniging doet er alles aan dit zo te houden.
 2. Geen commerciële stands! Professionele stands afkomstig van binnen en buiten de wijk Oog in Al en/of zijn niet welkom en zullen direct en zonder discussie worden verwijderd.
 3. Het plaatsen van spullen, claimen van een verkoopplekje is alleen toegestaan op het 'vrijmarktgebied'. Dit gebied is te herkennen aan de borden en omvat de straten: Beethovenplein, Händelstraat en de Winnubstlaan (stukje). Het vrijmarktgebied wordt door de orgnaisatie aangewezen en afgezet. Het plaatsen van spullen op de rijbaan (de straat) en buiten het gebied is uitdrukkelijk verboden (de doorgang moet altijd vrij blijven voor hulpdiensten en verkeer moet doorgang kunnen vinden). Hier wordt door de organisatie en de verkeerregelaars streng op worden toegezien!
 4. Aan bezoekers beneden 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht of verstrekt. Van 18 t/m 25 is legitimatie verplicht om alcohol te kunnen kopen.
 5. Plekken kunnen niet worden gereserveerd: ook niet door vooraf plekken met bijvoorbeeld stoepkrijt of linten af te zetten. Hier geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 6. Op Koningsdag mogen pas vanaf 06:00 ‘s ochtends spullen worden geplaatst op de vrijmarkt.
 7. Bakken, braden, frituren, het gebruik van gasflessen en/of overige brandgevaarlijke stoffen valt buiten de vergunning en is over de gehele vrijmarkt niet toegestaan.Ook het gebruik van aggregaten is niet toegestaan vanwege de geluidsoverlast.
 8. Partytenten en luifels zijn niet toegestaan. Op last van de gemeente en in het kader van de veiligheid wordt het gebruik ervan afgeraden. 
 9. Het laten klinken van te harde, versterkte muziek over de gehele vrijmarkt mag niet (buiten de muziek georganiseerd door de Wijkvereniging). Dit ter beoordeling van de organisatie.
 10. Verkoop vanuit voertuigen zoals auto's, bussen of caravans is niet toegestaan.
 11. Het gebied van de kindervrijmarkt is vanaf 06:00 's ochtends volledig autovrij. Dit betreffen: Beethovenplein, Händelstraat, Winnubstlaan, grasveld naast de Dominicuskerk, kerkplein voor de Dominicuskerk, Palestrinastraat. 
 12. Deelname aan de activiteiten van Koningsdag en/of de kindervrijmarkt is volledig voor eigen risico.
 13. Het bestuur is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of verloren, beschadigde en/of gestolen (persoonlijke) eigendommen. Tevens is het bestuur uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook die uit het voorgaande kan ontstaan.
 14. De wijk weer schoon: na deelname aan de kindervrijmarkt heel graag alle spullen weer zelf opruimen en afval afleveren in de vuilcontainer (bij de Dominicuskerk). laat jouw plek leeg en netjes achter.
 15. Aanwijzingen van het bestuur, de organisatie en verkeersregelaars dienen altijd en direct worden te opgevolgd.
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.